Προγενέστερες συναντήσεις

Past Events

There are 40 past events - Page 1 / 8

ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
05
Nov
2021
17:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 1η συνάντηση - 1η ημέρα (Β. Γραμματίκας)

Εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώματα
06
Nov
2021
09:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 1η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Β. Γραμματίκας)

Οριοθέτηση και προστασία των μειονοτήτων
06
Nov
2021
16:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 1η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Β. Γραμματίκας)

Εκπαιδευτικά δικαιώματα των μειονοτήτων
07
Nov
2021
10:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 1η συνάντηση - 3η ημέρα (Μ. Σαρηγιαννίδης)

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
26
Nov
2021
17:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 2η συνάντηση - 1η ημέρα (Μ. Δημάση)

• Μειονοτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή, νομοθετικό πλαίσιο, ... • Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα - Εκπαιδευτική διαχείριση