Το Συνέδριο

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει στη μνήμη της Μάρθας Πύλια, Επίκουρης Καθηγήτριας, Επιστημονικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή και θέμα «Ζητήματα Ιστοριογραφίας και Διδακτικής της Ιστορίας». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Κομοτηνή 3-5 Νοεμβρίου 2023.

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά.

Επιστημονική επιτροπή

Οργανωτική επιτροπή