Σύνδεση
x
x

Επικοινωνία με τη Γραμματεία

Φόρμα επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, Β΄ Κτίριο, 69100, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: +30-25310-39413
skype: dddpmsph

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών