Καρτέλες 2016-2018

Καρτέλες 2016-2018

Τα αρχεία των σπουδαστών του Διακρατικού, Διαπανεπιστημιακού, Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) περιέχουν προσωπικά στοιχεία και είναι προσβάσιμα για κάθε σπουδαστή με προσωπικό κωδικό πρόσβασης.