ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Τίτλος
Λέκτορας

Θέση
Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τίτλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Θέση

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-ΤΕΙ Ηπείρου

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.

Τίτλος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Θέση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν. Δυτικής Μακεδονίας