ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Τίτλος
Συνταξιούχος Αναπληρωτής Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Τίτλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.