ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.

Τίτλος
Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.

Τίτλος

Καθηγήτρια

Θέση

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παν. Μακεδονίας

Τίτλος
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Θέση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων