Διδάσκοντες α' κύκλου

ακαδημαϊκά έτη 2015-2017

Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:30

Τσαϊρίδης Χαράλαμπος

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:49

Χατζηδήμου Δημήτριος

Τίτλος
Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:40

Χατζηδήμου Κωνσταντίνος

Τίτλος
Υποψήφιος Υφηγητής

Θέση
Παιδαγωγικό  Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ