Διδάσκοντες γ' κύκλου

ακαδημαϊκά έτη 2017-2019

Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:27

Βαρβούνης Εμμανουήλ

Τίτλος
Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 12:41

Βεργέτη Μαρία

Τίτλος
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Θέση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:35

Γρίβα Ελένη

Τίτλος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Θέση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν. Δυτικής Μακεδονίας

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 13:55

Δημάση Μαρία

Τίτλος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Θέση
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:32

Μπίκος Κωνσταντίνος

Τίτλος
Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2018 10:50

Παπαδόπουλος Σίμος

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 14:33

Σέργης Εμμανουήλ

Τίτλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:37

Στογιαννίδης Αθανάσιος

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:30

Τσαϊρίδης Χαράλαμπος

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ