Σύνδεση

Διδάσκοντες γ' κύκλου

ακαδημαϊκά έτη 2017-2019

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 10:39

Αραβανή Ευαγγελία

Τίτλος

Δρ. Παιδαγωγικών

Θέση

Διδάσκουσα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:27

Βαρβούνης Εμμανουήλ

Τίτλος
Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 12:41

Βεργέτη Μαρία

Τίτλος
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Θέση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016 18:36

Γαβριηλίδου Ζωή

Τίτλος

Καθηγήτρια

Θέση

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016 18:27

Γιαβρίμης Παναγιώτης

Τίτλος
Λέκτορας

Θέση
Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 14:01

Γκόγκας Θεμιστοκλής

Τίτλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Θέση

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-ΤΕΙ Ηπείρου

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016 00:08

Γραμματίκας Βασίλειος

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:35

Γρίβα Ελένη

Τίτλος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Θέση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν. Δυτικής Μακεδονίας

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 13:55

Δημάση Μαρία

Τίτλος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Θέση
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016 19:41

Κεδράκα Αικατερίνη

Τίτλος
Επίκουρη Καθηγήτρια

Θέση
Τμήμα Μοριακής Τεχνολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ