Βαρβούνης Εμμανουήλ

Τίτλος
Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Γνωστικό αντικείμενο
Λαογραφία

Τηλέφωνο
25310.39472 εσ.74472

Διεύθυνση
Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή