Διδάσκοντες β' κύκλου

ακαδημαϊκά έτη 2016-2018

Δευτέρα, 04 Απριλίου 2016 22:47

Μπάρος Βασίλειος

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:32

Μπίκος Κωνσταντίνος

Τίτλος
Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016 17:41

Νάσκου-Περράκη Παρούλα

Τίτλος

Καθηγήτρια

Θέση

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παν. Μακεδονίας

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 13:19

Παπαδοπούλου Σμαράγδα

Τίτλος
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Θέση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016 00:24

Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 14:33

Σέργης Εμμανουήλ

Τίτλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:37

Στογιαννίδης Αθανάσιος

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016 14:30

Τσαϊρίδης Χαράλαμπος

Τίτλος
Επίκουρος Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Δ.Π.Θ.

Κατηγορία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ