Σύνδεση

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Τίτλος

Δρ. Παιδαγωγικών

Θέση

Διδάσκουσα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τίτλος
Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Τίτλος
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Θέση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ.

Τίτλος

Καθηγήτρια

Θέση

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης