Σύνδεση

Χρονολόγιο

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 140 εκδηλώσεις - Σελίδα 5 / 28

ΓΦΠΠΧ 3 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
ΓΦΠΠΧ 2 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
24
Φεβ
2019
09:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 3η συνάντηση - 3η ημέρα (Μ. Δημάση-Α. Νιζάμ)

Μειονοτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
23
Φεβ
2019
16:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 3η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Μ. Δημάση-Α. Νιζάμ)

Μειονοτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
23
Φεβ
2019
09:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 3η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Μ. Σαρηγιαννίδης)

Το δικαίωμα στην Εκπαίδευση
22
Φεβ
2019
17:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 4η συνάντηση - 1η ημέρα (Ι. Τζιβάρας)

Εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώματα
03
Φεβ
2019
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 3η συνάντηση - 3η ημέρα (K. Γεωργιάδου)

Στατιστική Ανάλυση