Σύνδεση

Χρονολόγιο

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 161 εκδηλώσεις - Σελίδα 4 / 33

ΓΦΠΠΧ 3 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
25
Απρ
2020
16:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 2η συνάντηση - 1η ημέρα, β' μέρος (Μ. Δημάση)

Διγλωσσία και μειονοτική εκπαίδευση.
25
Απρ
2020
09:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 2η συνάντηση - 1η ημέρα, α' μέρος (Μ. Δημάση)

1) Μειονοτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ιστορική ... . 2) Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα: Εκπαιδευτική ...
12
Απρ
2020
09:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 1η συνάντηση - 3η ημέρα (Μ. Σαρηγιαννίδης)

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
11
Απρ
2020
16:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 1η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Β. Γραμματίκας)

Εκπαιδευτικά δικαιώματα των μειονοτήτων
11
Απρ
2020
10:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 1η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Β. Γραμματίκας)

Οριοθέτηση και προστασία των μειονοτήτων