Σύνδεση

Χρονολόγιο

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 161 εκδηλώσεις - Σελίδα 3 / 33

ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
ΓΦΠΠΧ 3 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
23
Μάι
2020
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 4η συνάντηση - 1η ημέρα, α' μέρος (Σ. Θεολόγου)

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση στις Κοινωνικές Επιστήμες
10
Μάι
2020
09:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 3η συνάντηση - 3η ημέρα (Μ. Δημάση)

Ολοκλήρωση μαθήματος «Νομοθετικό πλαίσιο στην εκπαίδευση μειονοτήτων», Ανάθεση εργασιών
09
Μάι
2020
16:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 3η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Ε. Σέργης)

Η επιτόπια έρευνα και τα «εργαλεία» της στη Λαογραφία και στις Κοινωνικές Επιστήμες
09
Μάι
2020
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 3η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Α. Στογιαννίδης)

Γεωμετρική διδακτική ανάλυση
08
Μάι
2020
17:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 3η συνάντηση - 1η ημέρα (Μ. Δημάση)

Ανάλυση περιεχομένου