Σύνδεση

Χρονολόγιο

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 140 εκδηλώσεις - Σελίδα 3 / 28

ΓΦΠΠΧ 5 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
ΓΦΠΠΧ 4 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
11
Μάι
2019
09:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 6η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Χ. Καλτσίδης)

Ορισμοί και διακριτά όρια. Γιατί χρειάζεται να γνωρίζω τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων; Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων Το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων [...]
10
Μάι
2019
17:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 6η συνάντηση - 1η ημέρα (Μ. Δημάση)

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων [...]
14
Απρ
2019
09:00
ΓΦΠΠΧ 4 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 5η συνάντηση - 3η ημέρα (Η. Σπυριδωνίδης)

Γλωσσικές διεπιδράσεις και διαπολιτισμική επικοινωνία[...]
13
Απρ
2019
16:00
ΓΦΠΠΧ 4 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 5η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Α. Μουζακίτη)

Ζητήματα διαπολιτισμικής διδακτικής: διαπολιτισμική επικοινωνία, ταυτότητες, ετερότητα[...]
13
Απρ
2019
09:00
ΓΦΠΠΧ 4 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 5η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Α. Μουζακίτη)

Ζητήματα διαπολιτισμικής διδακτικής: διαπολιτισμική επικοινωνία, ταυτότητες, ετερότητα[...]