Σύνδεση

Χρονολόγιο

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 161 εκδηλώσεις - Σελίδα 2 / 33

ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία
ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
13
Ιουν
2020
16:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 5η συνάντηση - 2η ημέρα, β΄μέρος (Γ. Γκουτσίδης)

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
13
Ιουν
2020
09:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 5η συνάντηση - 2η ημέρα, α΄μέρος (Σ. Θεολόγου)

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις
12
Ιουν
2020
17:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 5η συνάντηση - 1η ημέρα (Μ. Δημάση)

1. Διδακτική μεθοδολογία: Εννοιολογικές οριοθετήσεις, διδακτικές θεωρίες, μέθοδοι διδασκαλίας 2. Εποικοδομητισμός
24
Μάι
2020
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 4η συνάντηση - 2η ημέρα (Ε. Γρίβα)

Συλλογή & ανάλυση ποιοτικών δεδομένων
23
Μάι
2020
16:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 4η συνάντηση - 1η ημέρα, β' μέρος (Σ. Θεολόγου)

Το εργαλείο IBM SPSS Statistics*