Χρονολόγιο Προγράμματος

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 88 εκδηλώσεις - Σελίδα 2 / 18

ΓΦΠΠΧ 2 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
28
Ιαν
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 3η συνάντηση - 3η ημέρα (Ε. Σέργης)

Μέθοδοι έρευνας της Λαογραφίας-Επιτόπια έρευνα
27
Ιαν
2018
17:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 3η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Α. Στογιννίδης)

Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση
27
Ιαν
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 3η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Ε. Βαρβούνης)

Μελέτη αποτελεσμάτων με στατιστικά πακέτα
25
Ιαν
2018
17:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 3η συνάντηση - 1η ημέρα (Ε. Βαρβούνης)

Μέθοδοι έρευνας της Λαογραφίας
17
Δεκ
2017
16:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 2η συνάντηση - 3η ημέρα (Σ. Παπαδόπουλος)

Θεματική ενότητα: Διδακτικές προσεγγίσεις υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής του Θεάτρου*  (Για όσους/ες μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους. Σε αυτή την ενότητα δεν θα ληφθούν παρουσίες, λόγω της διαφορετικής ώρας) * Η ενότητα διδάσκεται για πρώτη φορά στο ΔΔΔΠΜΣ. Ο κ. Παπαδόπουλος έρχεται από την Αθήνα για αυτή τη συνάντηση.  [...]