Χρονολόγιο Προγράμματος

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 71 εκδηλώσεις - Σελίδα 2 / 15

ΓΦΠΠΧ 5 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
10
Ιουν
2017
16:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 8η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Π. Γιαβρίμης)

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων[...]
10
Ιουν
2017
09:30
ΓΦΠΠΧ 5 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 8η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Π. Γιαβρίμης)

Εκπαίδευση ενηλίκων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες[...]
09
Ιουν
2017
17:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 8η συνάντηση - 1η ημέρα (Π. Γιαβρίμης)

Θεωρίες μάθησης ενηλίκων[...]
28
Μαϊ
2017
09:30
ΓΦΠΠΧ 5 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 7η συνάντηση - 2η ημέρα (Α. Κεδράκα)

Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων[...]
27
Μαϊ
2017
16:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 7η συνάντηση - 1η ημέρα, β' μέρος (Α. Κεδράκα)

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Οριοθετώντας το πεδίο[...]