Χρονολόγιο Προγράμματος

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 75 εκδηλώσεις - Σελίδα 2 / 15

ΓΦΠΠΧ 6 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
ΓΦΠΠΧ 5 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
25
Ιουν
2017
09:00
ΓΦΠΠΧ 6 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 9η συνάντηση - 3η ημέρα, α' μέρος (Μ. Δημάση)

Πολυγραμματισμοί
24
Ιουν
2017
16:00
ΓΦΠΠΧ 6 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 9η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Μ. Δημάση)

Σχολικός γραμματισμός
24
Ιουν
2017
09:30
ΓΦΠΠΧ 6 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 9η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Ε. Γρίβα)

Από τον λειτουργικό στον κριτικό γραμματισμό
23
Ιουν
2017
17:00
ΓΦΠΠΧ 6 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 9η συνάντηση - 1η ημέρα (Ε. Γρίβα)

Από τον λειτουργικό στον κριτικό γραμματισμό
10
Ιουν
2017
16:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 8η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Π. Γιαβρίμης)

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων[...]