Σύνδεση

Χρονολόγιο

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 140 εκδηλώσεις - Σελίδα 2 / 28

ΓΦΠΠΧ 6 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
ΓΦΠΠΧ 5 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
15
Ιουν
2019
16:00
ΓΦΠΠΧ 6 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 7η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Μ. Δημάση)

Πολυτροπικότητα Γραμματισμός - Πολυγραμματισμοί [...]
15
Ιουν
2019
09:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 7η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Α. Κεδράκα)

Στρατηγικές και εκπαιδευτικές τεχνικές Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές - Βιωματικές δραστηριότητες [...]
14
Ιουν
2019
17:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 7η συνάντηση - 1η ημέρα (Α. Κεδράκα)

Ιστορία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα - Φορείς και προγράμματα Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις - Μετασχηματίζουσα μάθηση Η Ομάδα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συναισθηματική σχέση και επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων [...]
12
Μάι
2019
09:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 6η συνάντηση - 3η ημέρα (Μ. Δημάση)

Περιπτωσιολογικές μελέτες σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων γλωσσικού γραμματισμού στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Μεικτή μάθηση και τηλεκπαίδευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων [...]
11
Μάι
2019
16:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 6η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Χ. Καλτσίδης)

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων [...]