Χρονολόγιο Προγράμματος

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 97 εκδηλώσεις - Σελίδα 2 / 20

ΓΦΠΠΧ 5 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
ΓΦΠΠΧ 4 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
01
Ιουν
2018
16:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 7η συνάντηση - 1η ημέρα (Α. Κεδράκα)

06
Μαϊ
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 4 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 6η συνάντηση - 2η ημέρα (Α. Μουζακίτη)

Διαπολιτισμική διδακτική: από τη θεωρία στην πράξη. Η περίπτωση του μαθήματος της Ιστορίας[...]
05
Μαϊ
2018
16:00
ΓΦΠΠΧ 4 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 6η συνάντηση - 1η ημέρα, β' μέρος (Σ. Αραβανής)

Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση
05
Μαϊ
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 4 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 6η συνάντηση - 1η ημέρα, α' μέρος (Θ. Γκόγκας)

Ταυτότητες και ετερότητες
25
Φεβ
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 5η συνάντηση - 3η ημέρα (Β. Γραμματίκας)

Εκπαιδευτικά δικαιώματα των μειονοτήτων