Προσεχείς συναντήσεις

Προσεχείς εκδηλώσεις

Υπάρχουν 4 προσεχείς εκδηλώσεις

ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
23
Φεβ
2018
17:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
23 Φεβ 2018 17:00 - 21:00
Γενική εισαγωγή στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων[...]
24
Φεβ
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
24 Φεβ 2018 09:00 - 13:30
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
24
Φεβ
2018
16:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
24 Φεβ 2018 16:00 - 21:00
Εισαγωγή στην προστασία των μειονοτήτων
25
Φεβ
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
25 Φεβ 2018 09:00 - 13:30
Εκπαιδευτικά δικαιώματα των μειονοτήτων