Προγενέστερες συναντήσεις

Περασμένες εκδηλώσεις

Υπάρχουν 31 προγενέστερες εκδηλώσεις - Σελίδα 2 / 7

ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
17
Δεκ
2016
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 2η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Ε. Γρίβα-Μ. Δημάση)

Συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγηση[...]
17
Δεκ
2016
14:30
ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 2η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Α. Στογιαννίδης)

Η μέθοδος της Γεωμετρικής Διδακτικής ανάλυσης[...]
18
Δεκ
2016
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 2η συνάντηση - 3η ημέρα (Μ. Δημάση)

Η μέθοδος της Ανάλυσης Περιεχομένου[...]
27
Ιαν
2017
14:30
ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 3η συνάντηση - 1η ημέρα (Ε. Βαρβούνης)

Μέθοδοι έρευνας της Λαογραφίας[...]
28
Ιαν
2017
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 3η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Χ. Τσαϊρίδης)

Στατιστική ανάλυση[...]