(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 1η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Μ. Δημάση)

Κατηγορία
ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία
Ημερομηνία
Σαβ, 26 Νοε 2016 16:00 - 20:15
Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση
Τίτλος:
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Θέση:
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο

Β. Μορφές κοινωνικής οργάνωσης της τάξης

  • Ομάδες εργασίας: προϋποθέσεις αποτελεσματικής «λειτουργίας»
 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • Σαβ, 26 Νοε 2016 16:00 - 20:15