(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 1η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Μ. Δημάση)

Κατηγορία
ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία
Ημερομηνία
Σαβ, 26 Νοε 2016 09:00 - 13:30
Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση
Τίτλος:
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Θέση:
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο

Α. Αναλυτικά Προγράμματα: εννοιολογικές οριοθετήσεις, είδη

  • Διαθεματικότητα-Διεπιστημονικότητα: θεωρητικές και πρακτικές συνεπαγωγές στη διδακτική μεθοδολογία
  • Σκοποί και στόχοι
  • Αξιολόγηση
 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • Σαβ, 26 Νοε 2016 09:00 - 13:30