(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 1η συνάντηση - 1η ημέρα (Μ. Δημάση)

Κατηγορία
ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία
Ημερομηνία
Παρ, 25 Νοε 2016 17:00 - 21:15
Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση
Τίτλος:
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Θέση:
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο
  • Διδακτική μεθοδολογία: εννοιολογικές οριοθετήσεις
  • Διδακτικές θεωρίες
  • Διδακτικές μέθοδοι
  • Αρχές διδασκαλίας
 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • Παρ, 25 Νοε 2016 17:00 - 21:15