(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 9η συνάντηση - 3η ημέρα, γ' μέρος (Ε. Αραβανή)

Κατηγορία
ΓΦΠΠΧ 6 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
Ημερομηνία
25 Ιουν 2017 16:00 - 19:30
Τρόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακά (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ)
Διδάσκων/ουσα:
Ευαγγελία Αραβανή

Πολιτισμικός γραμματισμός

 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 25 Ιουν 2017 16:00 - 19:30