(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 9η συνάντηση - 3η ημέρα, α' μέρος (Μ. Δημάση)

Κατηγορία
ΓΦΠΠΧ 6 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
Ημερομηνία
25 Ιουν 2017 09:00 - 13:30
Τρόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακά & Δια Ζώσης
Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση

Πολυγραμματισμοί

 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 25 Ιουν 2017 09:00 - 13:30