(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 9η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Μ. Δημάση)

Κατηγορία
ΓΦΠΠΧ 6 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
Ημερομηνία
24 Ιουν 2017 16:00 - 20:30
Τρόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακά & Δια Ζώσης
Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση

Σχολικός γραμματισμός

 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 24 Ιουν 2017 16:00 - 20:30