Χρονολόγιο α' κύκλου (2015-17)

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 35 εκδηλώσεις - Σελίδα 2 / 7

28
Νοε
2015
16:00
ΓΦΠΠΧ 2 - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
28 Νοέμβριος 2015 16:00 - 20:30
Συγγραφή επιστημονικής εργασίας: προδιαγραφές σύνταξης / τρόποι χρήσης της βιβλιογραφίας [...]
29
Νοε
2015
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
29 Νοέμβριος 2015 09:00 - 13:30
Έρευνα σχολικών εγχειριδίων. Μέθοδοι έρευνας. Ανάλυση Περιεχομένου. [...]
18
Δεκ
2015
17:00
ΓΦΠΠΧ 2 - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
18 Δεκέμβριος 2015 17:00 - 21:15
Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση. Μέθοδος ανάλυσης διδακτικών εγχειριδίων και Προγραμμάτων Σπουδών.[...]
19
Δεκ
2015
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
19 Δεκέμβριος 2015 09:00 - 13:30
Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: Η συνέντευξη. [...]
19
Δεκ
2015
16:00
ΓΦΠΠΧ 2 - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
19 Δεκέμβριος 2015 16:00 - 20:15
Μέθοδοι έρευνας της Λαογραφίας.[...]