Σύνδεση

2η συνάντηση - 3η ημέρα

ΓΦΠΠΧ 2 - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
Ημερομηνία: 29 Νοέμβριος 2015 09:00 - 13:30

  • Έρευνα σχολικών εγχειριδίων. Μέθοδοι έρευνας. Ανάλυση Περιεχομένου.

 

Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση
Τίτλος:
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Θέση:
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • 29 Νοέμβριος 2015 09:00 - 13:30