1η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος

ΓΦΠΠΧ 1 - Διδακτική Μεθοδολογία
Ημερομηνία: 31 Οκτώβριος 2015 16:00 - 20:15

Θέματα εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία»
Θεματική ενότητα: Οι ομάδες εργασίας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

  1. Ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες (κριτήρια, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα)
  2. Ο ρόλος των ομάδων εργασίας στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων
  3. Η εφαρμογή των ομάδων εργασίας στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια: βιβλιογραφική ανασκόπηση
  4. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στις ομάδες εργασίας και του έργου τους

 

Διδάσκων/ουσα:
Δημήτριος Χατζηδήμου
Τίτλος:
Καθηγητής
Θέση:
Τομέας Παιδαγωγικής του ΑΠΘ
Γνωστικό αντικείμενο:
Σχολική Παιδαγωγική

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • 31 Οκτώβριος 2015 16:00 - 20:15