1η συνάντηση - 3η ημέρα

ΓΦΠΠΧ 1 - Διδακτική Μεθοδολογία
Ημερομηνία: Κυρ, 1 Νοε 2015 09:00 - 13:30

Θέματα εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία».
Θεματική ενότητα: Η μέθοδος project στη θεωρία και στην πράξη.

  1. Η συμβολή της μεθόδου project στην κοινωνικοποίηση των μαθητών
  2. Η συμβολή της μεθόδου project στην κουλτούρα του σχολείου
  3. Εκπαιδευτική έρευνα για τη μέθοδο project στην Ελλάδα
  4. Εκπαιδευτική έρευνα για τη μέθοδο project στον διεθνή χώρο

 

Διδάσκων/ουσα:
Ελένη Ταρατόρη
Τίτλος:
Καθηγήτρια
Θέση:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ.
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική Μεθοδολογία

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • Κυρ, 1 Νοε 2015 09:00 - 13:30