1η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος

ΓΦΠΠΧ 1 - Διδακτική Μεθοδολογία
Ημερομηνία: 31 Οκτώβριος 2015 09:00 - 13:30

Θεματική ενότητα: Βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι μέσα από το παράδειγμα της μικροδιδασκαλίας.

  • Η μικροδιδασκαλία ως βιωματική εκπαιδευτική τεχνική στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαιδευτικής έρευνας: διερεύνηση του πεδίου
  • Διεθνής έρευνα γύρω από τη μικροδιδασκαλία ως εκπαιδευτική μέθοδο: ανίχνευση του πεδίου
  • Ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων στη διδακτική μαθημάτων στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω μικροδιδασκαλίας

 

Διδάσκων/ουσα:
Κωνσταντίνος Χατζηδήμου
Τίτλος:
Επίκουρος Καθηγητής
Θέση:
Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • 31 Οκτώβριος 2015 09:00 - 13:30