1η συνάντηση - 1η ημέρα

ΓΦΠΠΧ 1 - Διδακτική Μεθοδολογία
Ημερομηνία: 30 Οκτώβριος 2015 17:00 - 21:15

Διδακτική μεθοδολογία

  • Διδακτική μεθοδολογία: εννοιολογικές οριοθετήσεις
  • Διδακτικές θεωρίες
  • Διδακτικές μέθοδοι
  • Αρχές διδασκαλίας

 

Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση
Τίτλος:
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Θέση:
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • 30 Οκτώβριος 2015 17:00 - 21:15