Σύνδεση

 

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 8η συνάντηση - 3η ημέρα (Μ. Δημάση)

Κατηγορία
ΓΦΠΠΧ 6 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
Ημερομηνία
30 Ιουν 2019 09:00 - 13:00
Τρόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακά & Δια Ζώσης
Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση
Τίτλος:
Καθηγήτρια
Θέση:
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο
  • Κριτικός γραμματισμός
 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 30 Ιουν 2019 09:00 - 13:00