Σύνδεση

 

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 8η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Α. Μουζακίτη)

Κατηγορία
ΓΦΠΠΧ 6 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
Ημερομηνία
29 Ιουν 2019 16:00 - 20:00
Τρόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακά & Δια Ζώσης
Διδάσκων/ουσα:
Αγγελική Μουζακίτη
Τίτλος:
Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
Θέση:
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.
Γνωστικό αντικείμενο:
Βαλκανική Ιστορία
  • Πολιτισμικός γραμματισμός
 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 29 Ιουν 2019 16:00 - 20:00