Χρονολόγιο Προγράμματος

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 97 εκδηλώσεις - Σελίδα 1 / 20

ΓΦΠΠΧ 5 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
03
Ιουν
2018
17:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 7η συνάντηση - 3η ημέρα, γ' μέρος (Α. Κεδράκα)

03
Ιουν
2018
13:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 7η συνάντηση - 3η ημέρα, β' μέρος (Α. Κεδράκα)

03
Ιουν
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 7η συνάντηση - 3η ημέρα, α' μέρος (Π. Γιαβρίμης)

02
Ιουν
2018
16:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 7η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Π. Γιαβρίμης)

02
Ιουν
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 7η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Π. Γιαβρίμης)