Σύνδεση

Χρονολόγιο

Όλες οι συναντήσεις

Υπάρχουν 112 συναντήσεις - Σελίδα 1 / 23

ΓΦΠΠΧ 2 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
ΓΦΠΠΧ 1 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία
16
Δεκ
2018
12:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 2η συνάντηση - 3η ημέρα (Κ. Γεωργιάδου)

Εφαρμογές στο Εργαστήριο Πληροφορικής του ΤΓΦΠΠΧ
16
Δεκ
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 2η συνάντηση - 3η ημέρα (Μ. Δημάση)

Θέματα επιστημονικής τεχνογραφίας
15
Δεκ
2018
16:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 2η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Ε. Γρίβα)

Επιτόπια έρευνα στη Λαογραφία και στις Κοινωνικές Επιστήμες[...]
15
Δεκ
2018
11:30
ΓΦΠΠΧ 1 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 2η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Ε. Γρίβα)

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
15
Δεκ
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 2η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Μ. Δημάση)

Μέθοδο Project (Σχέδιο Εργασίας)