Χρονολόγιο Προγράμματος

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 88 εκδηλώσεις - Σελίδα 1 / 18

ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
ΓΦΠΠΧ 2 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
25
Φεβ
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 5η συνάντηση - 3η ημέρα (Β. Γραμματίκας)

Εκπαιδευτικά δικαιώματα των μειονοτήτων
24
Φεβ
2018
16:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 5η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Β. Γραμματίκας)

Εισαγωγή στην προστασία των μειονοτήτων
24
Φεβ
2018
09:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 5η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Μ. Σαρηγιαννίδης)

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
23
Φεβ
2018
17:00
ΓΦΠΠΧ 3 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 5η συνάντηση - 1η ημέρα (Β. Γραμματίκας)

Γενική εισαγωγή στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων[...]
03
Φεβ
2018
14:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 4η συνάντηση - 1η ημέρα (Μ. Βεργέτη)

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας/Συνέντευξη (διάλεξη)