Σύνδεση

Χρονολόγιο

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 140 εκδηλώσεις - Σελίδα 1 / 28

ΓΦΠΠΧ 6 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
ΓΦΠΠΧ 5 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
30
Ιουν
2019
09:00
ΓΦΠΠΧ 6 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός

Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 8η συνάντηση - 3η ημέρα (Μ. Δημάση)

Κριτικός γραμματισμός
29
Ιουν
2019
16:00
ΓΦΠΠΧ 6 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 8η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Α. Μουζακίτη)

Πολιτισμικός γραμματισμός
29
Ιουν
2019
09:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 8η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Χ. Μάρκου)

Γλωσσικός γραμματισμός
28
Ιουν
2019
17:00
ΓΦΠΠΧ 5 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 8η συνάντηση - 1η ημέρα (Σ. Θεολόγου)

Ψηφιακός γραμματισμός
16
Ιουν
2019
09:00
ΓΦΠΠΧ 6 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός

(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 7η συνάντηση - 3η ημέρα (Σ. Θεολόγου)

Οπτικός γραμματισμός