Χρονολόγιο Προγράμματος

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 79 εκδηλώσεις - Σελίδα 1 / 16

ΓΦΠΠΧ 2 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
ΓΦΠΠΧ 1 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία
17
Δεκ
2017
16:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 2η συνάντηση - 3η ημέρα (Σ. Παπαδόπουλος)

Θεματική ενότητα: Διδακτικές προσεγγίσεις υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής του Θεάτρου*  (Για όσους/ες μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους. Σε αυτή την ενότητα δεν θα ληφθούν παρουσίες, λόγω της διαφορετικής ώρας) * Η ενότητα διδάσκεται για πρώτη φορά στο ΔΔΔΠΜΣ. Ο κ. Παπαδόπουλος έρχεται από την Αθήνα για αυτή τη συνάντηση.  [...]
16
Δεκ
2017
16:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 2η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Μ. Δημάση)

Θεματική ενότητα: Ανάλυση Περιεχομένου
16
Δεκ
2017
09:00
ΓΦΠΠΧ 2 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 2η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Μ. Δημάση)

Θεματική ενότητα: Ζητήματα Επιστημονικής Τεχνογραφίας-Χρήση της βιβλιογραφίαςΕξηγήσεις για τη δομή των εργασιών του α΄ μαθήματος. Επιλογή θέματος εργασίας.[...]
15
Δεκ
2017
17:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 2η συνάντηση - 1η ημέρα (Κ. Μπίκος)

Θεματικές ενότητες: Οι ΤΠΕ ως μέσον διδασκαλίας και μάθησης. Μπιχεβιοριστική θεωρία μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό. Κονστρουκτιβισμός και εκπαιδευτικό λογισμικό. Ο κ. Μπίκος θα δηλώσει και τα προσφερόμενα θέματα εργασιών για το α΄ μάθημα[...]
19
Νοε
2017
09:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 1η συνάντηση - 3η ημέρα (Ε. Γρίβα)

Ενότητες (θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές)-Διαφοροποιημένη διδασκαλία-Μέθοδος project[...]