Σύνδεση

Χρονολόγιο

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 161 εκδηλώσεις - Σελίδα 1 / 33

ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία
28
Ιουν
2020
09:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 6η συνάντηση - 3η ημέρα (Μ. Δημάση)

• Ενημέρωση για την αξιολόγηση του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία»
27
Ιουν
2020
16:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 6η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Κ. Μαυρίδης)

• Θέατρο και διδακτική μεθοδολογία
27
Ιουν
2020
09:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 6η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Κ. Χατζηδήμου)

• Συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας • Μέθοδος Project (Σχέδιο εργασίας)
26
Ιουν
2020
17:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 6η συνάντηση - 1η ημέρα (Μ. Δημάση)

• Μέθοδοι διδασκαλίας • Ταξινομήσεις αρχών διδασκαλίας • Ταξινομήσεις στόχων
14
Ιουν
2020
09:30
ΓΦΠΠΧ 1 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 5η συνάντηση - 3η ημέρα (Ε. Γρίβα)

Διαφοροποιημένη διδασκαλία