Χρονολόγιο Προγράμματος

Όλες οι εκδηλώσεις

Υπάρχουν 75 εκδηλώσεις - Σελίδα 1 / 15

ΓΦΠΠΧ 1 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία
ΓΦΠΠΧ 6 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
19
Νοε
2017
09:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 1η συνάντηση - 3η ημέρα (Ε. Γρίβα)

Ενότητες (θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές)-Διαφοροποιημένη διδασκαλία-Μέθοδος project[...]
18
Νοε
2017
16:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 1η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Ε. Γρίβα)

Ενότητες (θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές)-Διαφοροποιημένη διδασκαλία-Μέθοδος project[...]
18
Νοε
2017
09:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 1η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Μ. Δημάση)

Ενότητες (θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές)-Διδακτική μεθοδολογία-εννοιολογικές οριοθετήσεις-Διδακτικές μέθοδοι-Αρχές διδασκαλίας-Αναλυτικά προγράμματα-Εποικοδομητισμός: ορισμός/βασικές αρχές-Διεπιστημονικότητα/Διαθεματικότητα[...]
17
Νοε
2017
17:00
ΓΦΠΠΧ 1 (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία

(Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 1η συνάντηση - 1η ημέρα (Μ. Δημάση)

Ενότητες (θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές) -Διδακτική μεθοδολογία-εννοιολογικές οριοθετήσεις-Διδακτικές μέθοδοι-Αρχές διδασκαλίας-Αναλυτικά προγράμματα-Εποικοδομητισμός: ορισμός/βασικές αρχές-Διεπιστημονικότητα/Διαθεματικότητα[...]
25
Ιουν
2017
16:00
ΓΦΠΠΧ 6 (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός

(Β' ΚΥΚΛΟΣ) 9η συνάντηση - 3η ημέρα, γ' μέρος (Ε. Αραβανή)

Πολιτισμικός γραμματισμός