Σύνδεση

pdf ΦΕΚ 1204/23-06-2015 Δημοφιλή

Από 502 μεταφορτώσεις

Έγκριση ίδρυσης Διακρατικού Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από: α) το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και β) το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze della Formazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλίας), με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»