Σύνδεση

Προς τους επιτυχόντες/ούσες του Γ΄ Κύκλου του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες/ούσες του Γ΄ Κύκλου του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. να δούνε το e-mail τους για να ακολουθηθεί η διαδικασία της εγγραφής τους.