Σύνδεση

Λίστα Εισακτέων 3ου κύκλου (2017-18)

ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟΝ 3ο ΚΥΚΛΟ (2017-18) ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

«Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

  Λίστα εισακτέων στον 3ο κύκλο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (365 KB)