Σύνδεση

Ολοκλήρωση μελέτης αιτήσεων θεραπείας

Αγαπητοί/ες υποψήφιοι/ες για τον 3ο κύκλο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη των αιτήσεων θεραπείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τις απαντήσεις επί αυτών και στη συνέχεια θα αναρτηθεί η τελική λίστα επιτυχόντων/ουσών, το αργότερα τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017.

Αν. Καθηγήτρια Μαρία Δημάση
Δ/ντρια του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.