Σύνδεση

Ανακοίνωση 12-4-2017 (Β' Κύκλος)

  • Τα μαθήματα της επόμενης συνάντησης που θα γίνουν διά ζώσης είναι της κ. Παπαδοπούλου και του κ. Γκόγκα.
  • Για το 3ο μάθημα, τα θέματα θα δηλωθούν στο μέιλ της γραμματείας του ΔΔΔΠΜΣ μέχρι τις 19/4.
  • Οι υπόλοιποι βαθμοί του 1ου μαθήματος θα έχουν αναρτηθεί στις καρτέλες μέχρι αύριο το πρωί.
  • Οι παρατηρήσεις για τις εργασίες του 2ου μαθήματος, θα στέλνονται από αύριο.
  • Η τελική εργασία του 2ου μαθήματος (μετά τις διορθώσεις) κλπ θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι το επόμενο διά ζώσης μάθημα: 21/4.
  • Η ημερομηνία υποβολής των εργασιών του 3ου μαθήματος θα ανακοινωθεί στο επόμενο διά ζώσης μάθημα.