Αναβολή ανάρτησης θεμάτων 2ου μαθήματος (Β' κύκλος σπουδών)

Λόγω τεχνικού προβλήματος (αδυναμία αποστολής και λήψης email), τα θέματα του 2ου μαθήματος θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΔΔΠΜΣ αύριο.
Ο διαχειριστής