Οι ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτονται από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δ.Π.Θ., το οποίο διαθέτει:

  • ειδική αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη με σύγχρονα εποπτικά μέσα και τεχνολογική υποστήριξη,
  • αίθουσα τηλεδιασκέψεων,
  • εργαστήριο Η/Υ,
  • βιβλιοθήκη και
  • αναγνωστήριο.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που δεν μπορούν να παρευρίσκονται στις προγραμματισμένες δια ζώσης συναντήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο πρόγραμμα, να τις παρακολουθούν ζωντανά μέσω του συστήματος τηλεδιασκέψεων του Δ.Π.Θ.,  "ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ"*, από τον υπολογιστή τους. Επίσης, στην ιστοσελίδα θα αναράται το αντίστοιχο ακουστικό υλικό, ενώ κάποια άλλα μαθήματα θα διδάσκονται στο εργαστήριο Η/Υ του τμήματος.

*Οδηγίες για την χρήση του συστήματος τηλεδιασκέψεων "ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ" μπορείτε να βρείτε εδώ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ.