Σύνδεση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία
pdf Γενικές οδηγίες σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών (APA 6th ed.) ( pdf, 900 KB ) (362 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
pdf Κανονισμός Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ( pdf, 439 KB ) (3167 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
pdf Περιγραφή των μαθημάτων ( pdf, 291 KB ) (388 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
pdf Πιστοποίηση Επάρκειας (1084 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
Πρωτόκολλο συνεργασίας ( pdf, 605 KB ) (1912 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
pdf Τροποποίηση Κανονισμού Σπουδών (ΦΕΚ 1619Β'/28-04-2020) ( pdf, 179 KB ) (79 μεταφορτώσεις)
pdf ΦΕΚ 1204/23-06-2015 (425 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
ΦΕΚ 915/5-4-2016 ( pdf, 145 KB ) (1381 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
pdf ΦΕΚ B΄ 3033 26-07-2019 ( pdf, 175 KB ) (606 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή