Σύνδεση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία
pdf Γενικές οδηγίες σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών (APA 6th ed.) ( pdf, 900 KB ) (123 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
pdf Κανονισμός Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ( pdf, 439 KB ) (2334 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
pdf Περιγραφή των μαθημάτων ( pdf, 291 KB ) (303 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
pdf Πιστοποίηση Επάρκειας (1013 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
Πρωτόκολλο συνεργασίας ( pdf, 605 KB ) (1625 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
pdf ΦΕΚ 1204/23-06-2015 (297 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
ΦΕΚ 915/5-4-2016 ( pdf, 145 KB ) (1273 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή
pdf ΦΕΚ B΄ 3033 26-07-2019 ( pdf, 175 KB ) (268 μεταφορτώσεις) Δημοφιλή