(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 1η συνάντηση - 3η ημέρα (Μ. Σαρηγιαννίδης)

ΓΦΠΠΧ 3 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
Data: 12 Aprile 2020 09:00 - 13:00

Κατ' εξαίρεση, τα μαθήματα του τριημέρου 10-12/4/2020 θα διεξαχθούν μέσω Skype for Business.

 

Τρόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακά (Skype for Business)
Διδάσκων/ουσα:
Μıλτιάδης Σαρηγιαννίδης
Τίτλος:
Επίκουρος Καθηγητής
Θέση:
Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
Γνωστικό αντικείμενο:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

 

Altre date


  • 12 Aprile 2020 09:00 - 13:00