(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 1η συνάντηση - 2η ημέρα, β' μέρος (Β. Γραμματίκας)

ΓΦΠΠΧ 3 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
Data: 11 Aprile 2020 16:00 - 20:00

Κατ' εξαίρεση, τα μαθήματα του τριημέρου 10-12/4/2020 θα διεξαχθούν μέσω Skype for Business.

 

Τρόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακά (Skype for Business)
Διδάσκων/ουσα:
Βασίλειος Γραμματίκας
Τίτλος:
Επίκουρος Καθηγητής
Θέση:
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Δ.Π.Θ.
Γνωστικό αντικείμενο:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με έμφαση στην προστασία των μειονοτήτων στον Παρευξείνιο χώρο

 

Altre date


  • 11 Aprile 2020 16:00 - 20:00