(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 1η συνάντηση - 3η ημέρα (Κ. Γεωργιάδου)

ΓΦΠΠΧ 1 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία
Data: 25 Novembre 2018 09:00 - 13:30

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την παρουσίαση/προβολή των εργασιών/ του έργου σας.

 

Τρόπος διεξαγωγής:
Διά Ζώσης
Διδάσκων/ουσα:
Κερατσώ Γεωργιάδου
Θέση:
Ε.ΔΙ.Π. στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.

 

Altre date


  • 25 Novembre 2018 09:00 - 13:30