Δημόσια Υποστήριξη Μ.Δ.Ε. - Μπάστα Δήμητρα (24-03-2023)

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της φοιτήτριας του Α΄ Κύκλου Σπουδών κας Δήμητρας Μπάστα, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Επανιδρυθέντος Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

«Η συμβολή της διαπολιτισμικής διδακτικής στη διαπολιτισμική διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων νηπιαγωγείων. Μελέτη περίπτωσης: απόψεις εκπαιδευτικών νηπιαγωγείου στον Νομό Αττικής»

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  • Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια. Επιβλέπουσα
  • Αγγελική Μουζακίτη, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Συνεπιβλέπουσα
  • Pascal Perillo, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Η υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Microsoft Teams και για τη συμμετοχή σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο:

http://s.atcite.com/kS9KXSkYe