Δημόσια Υποστήριξη Μ.Δ.Ε. - Χουσεΐν Ογλού Γουζίν (23-09-2023)

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

...

Δημόσια Υποστήριξη Μ.Δ.Ε. - Ιωνά Πηνελόπη (30-12-2023)

Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της

...

Δημόσια Υποστήριξη Μ.Δ.Ε. - Αποστολίδου Ζωγράφω (02-06-2023)

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της

...

Δημόσια Υποστήριξη Μ.Δ.Ε. - Μπότσαρη Γεωργία (10-04-2023)

Τη Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

...

Δημόσια Υποστήριξη Μ.Δ.Ε. - Μαρινέλη Ιστορία (31-03-2023)

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 09:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της

...