Για την υλοποίηση του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εξοπλισμός) του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και ο ειδικός εξοπλισμός που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», του οποίου η ίδρυση προτείνεται με την παρούσα εισήγηση και υποστήριξε τη λειτουργία του για το διάστημα 2015-2018.|

  • ειδική αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη με σύγχρονα εποπτικά μέσα και τεχνολογική υποστήριξη
  • αίθουσα τηλεδιασκέψεων
  • εργαστήριο Η/Υ
  • βιβλιοθήκη
  • αναγνωστήριο

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που δεν μπορούν να παρευρίσκονται στις προγραμματισμένες δια ζώσης συναντήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο πρόγραμμα, να τις παρακολουθούν ζωντανά μέσω του συστήματος τηλεδιασκέψεων του Δ.Π.Θ.,  "ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ"*, από τον υπολογιστή τους. Επίσης, στην ιστοσελίδα θα αναράται το αντίστοιχο οπτικο-ακουστικό υλικό, ενώ κάποια άλλα μαθήματα θα διδάσκονται στο εργαστήριο Η/Υ του τμήματος.

*Οδηγίες για την χρήση του συστήματος τηλεδιασκέψεων "ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ" μπορείτε να βρείτε εδώ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ.


 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο άρθρο προέρχονται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και σκοπό έχουν την γρηγορότερη πρόσβαση σε επιλεγμένα σημεία που πιθανόν να ενδιαφέρουν τους τρέχοντες ή υποψήφιους φοιτητές του προγράμματος.
Ο πλήρης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.