Υποστήριξη ΜΔΕ - Δήμητρα Τσιάμη (26-07-2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Α΄ Κύκλου Σπουδών κας Δήμητρας Τσιάμη, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

 

«Οι παιδικές ταυτότητες στο βιβλίο ‘Ε, φίλε! Εξομολογήσεις παιδιών που ζουν στην Ελλάδα ως μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστήσαντες’: Η αξιοποίηση των αναφορών στη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας»

 

Επιτροπή επίβλεψης

Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια. Επιβλέπουσα

Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Fabrizio Manuel Sirignano, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

 

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Συνέργεια.