Υποστήριξη ΜΔΕ - Ανδρομάχη Μπαλάτση (26-07-2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Α΄ Κύκλου Σπουδών κας Ανδρομάχης Μπαλάτση, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

 

«Η αξιοποίηση των εικονογραφημένων βιβλίων για την καλλιέργεια του γλωσσικού γραμματισμού σε πολυπολιτισμικές προνηπιακές τάξεις»

 

Επιτροπή επίβλεψης

Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Καθηγητής. Επιβλέπων

Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια. Συνεπιβλέπουσα

Lucio d’Alessandro, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Συνέργεια.