Υποστήριξη ΜΔΕ - Ευαγγελία Ζουμοπούλου (26-07-2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Α΄ Κύκλου Σπουδών κας Ευαγγελίας Ζουμοπούλου, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», με τίτλο:

«Η εικόνα του ξένου στην ΕΛΕΝΗ: παιδαγωγικές και διδακτικές συνεπαγωγές»

 

Επιτροπή επίβλεψης

Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια. Επιβλέπουσα

Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Fabrizio Manuel Sirignano, Καθηγητής. Συνεπιβλέπων

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Συνέργεια.